ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται, νυν και πρώην προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και όποιος εκτός του ΤΕΙ επιθυμεί.
 2. Οι συμμετέχοντες θα μετέχουν σε ομάδες με μέγιστο αριθμό τα τέσσερα (4) άτομα.
 3. Όλος ο κώδικας της εφαρμογής θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μόνο ενόσω τα μέλη της ομάδας βρίσκονται στο χώρο διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Όλος ο κώδικας της εφαρμογής θα πρέπει να ανεβαίνει σταδιακά σε repository της Ομάδας στο GitHub.
 5. Σε περίπτωση που το έργο είναι πακέτο λογισμικού που προέρχεται από compilation (πχ Mobile App, Software κτλ) εκτός από τον πηγαίο κώδικα που δημιουργεί το compiled αρχείο θα πρέπει στο GitHub να ανέβει και το ίδιο το compiled αρχείο.
 6. Εφαρμογές που θα έχουν γίνει με ελάχιστα μόνο commits δύναται να ακυρωθούν από την επιτροπή.
 7. Όλος ο κώδικας που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμος με κάποιας μορφής άδειας ανοιχτού λογισμικού. Την ακριβή μορφή της άδειας θα την επιλέξει η κάθε μία ομάδα αλλά θα πρέπει να είναι μια από αυτές τις άδειες.
 8. Η πρωτοτυπία της εφαρμογής και της λύσης, η αλγοριθμική προσέγγιση στο πρόβλημα και η ποιότητα του κώδικα θα ληφθούν υπόψη στην τελική αξιολόγηση.
 9. Στο τέλος του διαγωνισμού η κάθε ομάδα θα πρέπει να παραδώσει ένα λειτουργικό πρωτότυπο της εφαρμογής της και να κάνει μια επίδειξή του.
 10. Δεν υπάρχει περιορισμός στις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν.
 11. Ενθαρρύνεται και θα αξιολογηθεί θετικά η χρήση ανοιχτών δεδομένων (Open Data).
 12. Ενθαρρύνεται και θα αξιολογηθεί θετικά η χρήση Web Services (πχ REST APIs) που προσφέρονται δωρεάν από διάφορους παρόχους.
 13. Η νικήτριες ομάδες θα αποφασιστούν από επιτροπή, η σύνθεση της οποίας θα ανακοινωθεί αργότερα.
 14. Ενστάσεις για την απόφαση της επιτροπής δε γίνονται δεκτές.
 15. Παρουσίαση κώδικα που δεν έχει αναπτυχθεί από την ομάδα ως κώδικα της ομάδας θα καταλήγει σε αποκλεισμό της ομάδας από το διαγωνισμό.
 16. Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό δηλώνετε ότι αποδέχεστε το δικαίωμα των διοργανωτών να προωθήσουν ή να εκμεταλλευτούν εικόνες, βίντεο, ηχητικό υλικό και γενικά multimedia υλικό που θα ληφθεί κατά τη διάρκεια του hackathon στο οποίο ενδέχεται να εμφανίζονται τα μέλη των ομάδων.

Για ερωτήσεις και απορίες επισκεφτείτε το slack channel #Hackathon.