ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α'. Κατηγορία Overall (Όλες οι Κατηγορίες)


Ομάδα

Έργο

Ομάδες (x/5)

Εταιρειες (x/5)

Διοργάν. (x/5)

Μ.Ο. (x/5)

Ctrl+C_Ctrl+V

QueueManager

2.636

2.714

2.429

2.593

Labas Vakaras

SmaCi

2.896

2.893

2.952

2.914

Five Eyes

pointie

1.805

1.821

1.476

1.701

Code Injectors

track-city

2.675

2.750

2.429

2.618

NullPointer

THGL Management System

2.260

1.821

2.381

2.154

FRT (Future reached today)

Community In Action

2.130

2.071

2.000

2.067

NeXT Tech Solutions

ProjectParking

2.818

2.679

2.619

2.705

3dots

Find your mates

2.260

2.071

1.905

2.079

The Singularity Project

HelpMyCity

2.169

2.571

2.333

2.358

Κόκκινη Σαγκρία

Serres Multi-Guide

2.065

1.929

2.190

2.061

Hobbytes

Hobbytes

2.208

2.000

2.095

2.101

2late

Complaints and suggestions

2.909

2.821

3.048

2.926


Β'. Κατηγορία Καινοτομία


Ομάδα

Έργο

Ομάδες (x/5)

Εταιρειες (x/5)

Διοργάν. (x/5)

Μ.Ο. (x/5)

Ctrl+C_Ctrl+V

QueueManager

3.091

3.750

2.667

3.169

Labas Vakaras

SmaCi

3.364

4.000

3.333

3.566

Five Eyes

pointie

2.182

2.000

2.000

2.061

Code Injectors

track-city

2.545

2.500

2.000

2.348

NullPointer

THGL Management System

3.091

3.250

4.000

3.447

FRT (Future reached today)

Community In Action

2.182

3.000

2.000

2.394

NeXT Tech Solutions

ProjectParking

3.273

4.250

3.333

3.619

3dots

Find your mates

2.182

2.500

2.333

2.338

The Singularity Project

HelpMyCity

2.273

3.250

2.333

2.619

Κόκκινη Σαγκρία

Serres Multi-Guide

2.000

2.000

2.667

2.222

Hobbytes

Hobbytes

2.273

2.250

2.000

2.174

2late

Complaints and suggestions

2.727

3.250

3.000

2.992