ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν σε 6+1 κατηγορίες οι οποίες είναι με την σειρά οι εξής:

 1. Σχετικότητα με το θέμα
  Πόσο σχετική είναι η εφαρμογή με την έξυπνη πόλη. Πόσο βοηθάει την βελτίωση της ζωής στην πόλη; Πόσο ενδιαφέρουσα είναι η εφαρμογή; Υπάρχει συμμετοχή των πολιτών;
 2. Αλγόριθμος/Τεχνική λύση
  Η λύση που προτείνει η εφαρμογή πόσο άρτια είναι; Πόσο έξυπνος είναι ο αλγόριθμος/οι που χρησιμοποιούνται;
 3. Καινοτομία
  Υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή ή είναι πρωτότυπη; Η εφαρμογή ακολουθεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις; Πόσο σύνθετη είναι η εφαρμογή; Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής και best practices;
 4. Ολοκληρωμένη λύση (Minimum Valuable Product, MVP)
  Πόσο ολοκληρωμένη είναι η εφαρμογή; Μπορεί εύκολα η εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί άμεσα στην πράξη από φορείς, πολίτες κτλ; Η εφαρμογή είναι επεκτάσιμη;
 5. User Interface (UI)
  Πόσο ολοκληρωμένο είναι το UI; Υπάρχει ποιότητα στο UI; Πόσο εύχρηστο είναι το UI; Είναι η εφαρμογή προσαρμόσιμη σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συσκευές;
 6. Backend/code
  Πόσο ολοκληρωμένο είναι το backend/κώδικας; Υπάρχει ποιότητα στο backend (πχ δομημένος κώδικας, σχόλια, framework, αναγνωσιμότητα κτλ);
 7. Ανοιχτά δεδομένα (Open Data)
  Χρησιμοποιεί (καταναλώνει) η εφαρμογή ανοιχτά δεδομένα; Παράγει ανοιχτά δεδομένα; Βασίζεται σε ανοιχτά δεδομένα;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ξεκινήσει με την έναρξη της παρουσιάσεις των έργων και θα γίνει με έντυπο πίνακα βαθμολόγησης που θα δοθεί στους αξιολογητές την αυτή ώρα.
 2. Δικαίωμα βαθμολόγησης έχουν οι Ομάδες, οι Χορηγοί και η Διοργανωτική επιτροπή. Η τελική αξιολόγηση της κάθε εφαρμογής προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των αξιολογητών αλλά με διαφορετική βαρύτητα που είναι 25% (Ομάδες), 35% (Χορηγοί), 40% (Διοργάνωση) αντίστοιχα επί των αποτελεσμάτων.
 3. Κάθε Ομάδα μπορεί να βραβευτεί μόνο 1 φορά και όχι σε περισσότερες κατηγορίες βραβείων.
 4. Kάθε έργο αξιολογείται με κλίμακα 1 - 5 (5 μεγαλύτερο) για την κάθε κατηγορία.
 5. Από τις κατηγορίες 2 και 4 και για τον υπολογισμό του Overall νικητή χρησιμοποιείται μόνο το μέγιστο από τις κατηγορίες αυτές. Δηλαδή, ο τελικός βαθμός ενός έργου θα είναι:
  "(Βαθμός κατ. 1 + Βαθμός κατ. 3 + Βαθμός κατ. 4 + Βαθμός κατ. 6 + max(Βαθμός 2, 5))/5".
 6. Η εφαρμογή με την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία παίρνει το 1ο βραβείο (Overall).
 7. Οι αντίστοιχοι νικητές στις κατηγορίες Αλγόριθμος και Καινοτομία προκύπτουν δίνοντας διαφορετική βαρύτητα (x2) στις κατηγορίες 2 και 3 ενώ δεν προσμετρώνται οι υπόλοιπες κατηγορίες.
 8. Το πεδίο 7 (Ανοιχτά δεδομένα) δεν θα συμμετέχει στην αξιολόγηση εκτός και υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ εφαρμογών.
 9. Όλες οι βαθμολογίες θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του hackathon.

Για ερωτήσεις και απορίες επισκεφτείτε το slack channel #Hackathon.