ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν σε κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής:

 1. Ολοκληρωμένη λύση
  Πόσο ολοκληρωμένη είναι η εφαρμογή; Μπορεί εύκολα η εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί άμεσα στην πράξη; Η εφαρμογή είναι επεκτάσιμη; Επιλύει όλα τα ζητήματα που τέθηκαν;
 2. Αλγόριθμος/Τεχνική λύση
  Η λύση που προτείνει η εφαρμογή πόσο άρτια είναι; Πόσο έξυπνος είναι ο αλγόριθμος/οι που χρησιμοποιούνται;
 3. User Interface (UI)
  Πόσο ολοκληρωμένο είναι το UI; Υπάρχει ποιότητα στο UI; Πόσο εύχρηστο είναι το UI; Είναι η εφαρμογή προσαρμόσιμη σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συσκευές;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ξεκινήσει με την έναρξη της παρουσιάσεις των έργων και θα γίνει με έντυπο ή ηλεκτρονικό πίνακα βαθμολόγησης που θα δοθεί στους αξιολογητές την αυτή ώρα.
 2. Δικαίωμα βαθμολόγησης έχουν οι Χορηγοί και η Διοργανωτική επιτροπή. Η τελική αξιολόγηση της κάθε εφαρμογής προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των αξιολογητών αλλά με διαφορετική βαρύτητα που είναι 30% (Χορηγοί), 70% (Διοργάνωση) αντίστοιχα επί των αποτελεσμάτων.
 3. Κάθε Ομάδα μπορεί να βραβευτεί μόνο 1 φορά και όχι σε περισσότερες κατηγορίες βραβείων.
 4. Kάθε έργο αξιολογείται με κλίμακα 0, 1, 2, 3 (3 μεγαλύτερο, 0 μικρότερο) για την κάθε κατηγορία.
 5. Η εφαρμογή με την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία παίρνει το 1ο βραβείο, με την 2η βαθμολογία το 2ο κοκ.
 6. Όλες οι βαθμολογίες θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του hackathon.

Για ερωτήσεις και απορίες επισκεφτείτε το slack channel #Hackathon.