ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν σε 4 κατηγορίες οι οποίες είναι με την σειρά οι εξής:

 1. Ολοκληρωμένη λύση (Minimum Valuable Product, MVP)
  Πόσο ολοκληρωμένη είναι η εφαρμογή; Μπορεί εύκολα η εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί άμεσα στην πράξη; Η εφαρμογή είναι επεκτάσιμη; Επιλύει όλα τα ζητήματα που τέθηκαν;
 2. Αλγόριθμος/Τεχνική λύση
  Η λύση που προτείνει η εφαρμογή πόσο άρτια είναι; Πόσο έξυπνος είναι ο αλγόριθμος/οι που χρησιμοποιούνται;
 3. Καινοτομία
  Υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή ή είναι πρωτότυπη; Η εφαρμογή ακολουθεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις; Πόσο σύνθετη είναι η εφαρμογή; Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής και best practices;
 4. User Interface (UI)
  Πόσο ολοκληρωμένο είναι το UI; Υπάρχει ποιότητα στο UI; Πόσο εύχρηστο είναι το UI; Είναι η εφαρμογή προσαρμόσιμη σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συσκευές;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ξεκινήσει με την έναρξη της παρουσιάσεις των έργων και θα γίνει με έντυπο ή ηλεκτρονικό πίνακα βαθμολόγησης που θα δοθεί στους αξιολογητές την αυτή ώρα.
 2. Δικαίωμα βαθμολόγησης έχουν οι Ομάδες, οι Χορηγοί και η Διοργανωτική επιτροπή. Η τελική αξιολόγηση της κάθε εφαρμογής προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των αξιολογητών αλλά με διαφορετική βαρύτητα που είναι 25% (Ομάδες), 35% (Χορηγοί), 40% (Διοργάνωση) αντίστοιχα επί των αποτελεσμάτων.
 3. Κάθε Ομάδα μπορεί να βραβευτεί μόνο 1 φορά και όχι σε περισσότερες κατηγορίες βραβείων.
 4. Kάθε έργο αξιολογείται με κλίμακα 0, 1, 2, 3 (3 μεγαλύτερο, 0 μικρότερο) για την κάθε κατηγορία.
 5. Η εφαρμογή με την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία παίρνει το 1ο βραβείο (Overall).
 6. Οι αντίστοιχοι νικητές στις κατηγορίες Αλγόριθμος και Καινοτομία προκύπτουν δίνοντας διαφορετική βαρύτητα (x2) στις κατηγορίες 2 και 3 ενώ δεν προσμετρώνται οι υπόλοιπες κατηγορίες.
 7. Όλες οι βαθμολογίες θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του hackathon.

Για ερωτήσεις και απορίες επισκεφτείτε το slack channel #Hackathon.