ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται, νυν και πρώην προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΙΠΑΕ Σερρών (πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) αλλά και οποιοσδήποτε άλλος/η ενδιαφέρεται.
 2. Οι συμμετέχοντες θα μετέχουν σε ομάδες με μέγιστο αριθμό τα τέσσερα (4) άτομα.
 3. Όλος ο κώδικας της εφαρμογής θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (δηλαδή αμέσως μετά την ανακοίνωση του θέματος) και να αποτελεί πρωτότυπη εργασία.
 4. Όλος ο κώδικας της εφαρμογής θα πρέπει να ανεβαίνει σταδιακά σε repository της Ομάδας στο GitHub.
 5. Σε περίπτωση που το έργο είναι πακέτο λογισμικού που προέρχεται από compilation (πχ Mobile App, Software κτλ) εκτός από τον πηγαίο κώδικα που δημιουργεί το compiled αρχείο θα πρέπει στο GitHub να ανέβει και το ίδιο το compiled αρχείο.
 6. Εφαρμογές που θα έχουν γίνει με ελάχιστα μόνο commits δύναται να ακυρωθούν από την επιτροπή.
 7. Όλος ο κώδικας που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμος με κάποιας μορφής άδειας ανοιχτού λογισμικού. Την ακριβή μορφή της άδειας θα την επιλέξει η κάθε μία ομάδα αλλά θα πρέπει να είναι μια από αυτές τις άδειες.
 8. Η πρωτοτυπία της εφαρμογής και της λύσης, η αλγοριθμική προσέγγιση στο πρόβλημα και η ποιότητα του κώδικα θα ληφθούν υπόψη στην τελική αξιολόγηση.
 9. Στο τέλος του διαγωνισμού η κάθε ομάδα θα πρέπει να παραδώσει ένα λειτουργικό πρωτότυπο της εφαρμογής της και να κάνει μια επίδειξή του.
 10. Δεν υπάρχει περιορισμός στις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν.
 11. Ενθαρρύνεται και θα αξιολογηθεί θετικά η χρήση ανοιχτών δεδομένων (Open Data).
 12. Ενθαρρύνεται και θα αξιολογηθεί θετικά η χρήση Web Services (πχ REST APIs) που προσφέρονται δωρεάν από διάφορους παρόχους.
 13. Ενστάσεις για την απόφαση της επιτροπής δε γίνονται δεκτές.
 14. Παρουσίαση κώδικα που δεν έχει αναπτυχθεί από την ομάδα ως κώδικα της ομάδας θα καταλήγει σε αποκλεισμό της ομάδας από το διαγωνισμό.
 15. Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό δηλώνετε ότι αποδέχεστε το δικαίωμα των διοργανωτών να προωθήσουν ή να εκμεταλλευτούν εικόνες, βίντεο, ηχητικό υλικό και γενικά multimedia υλικό που θα ληφθεί κατά τη διάρκεια του hackathon στο οποίο ενδέχεται να εμφανίζονται τα μέλη των ομάδων.
 16. Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό δηλώνετε ότι αποδέχεστε το δικαίωμα των διοργανωτών ή των χορηγών να αποστείλουν στο email που έχετε δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής διαφημιστικό υλικό, προσφορές για υπηρεσίες, προτάσεις συνεργασίας κτλ.

Για ερωτήσεις και απορίες επισκεφτείτε το slack channel #Hackathon.