ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν σε κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής:

 1. Ολοκληρωμένη παρουσίαση
  Πόσο κατανοητή είναι η παρουσίαση της εφαρμογής; Πόσο σωστά και εντός χρόνου παρουσιάστηκε το demo; Δημιούργησε η παρουσίαση απορίες στο κοινό;
 2. Αλγόριθμος/Τεχνική λύση
  Η λύση που προτείνει η εφαρμογή πόσο άρτια είναι; Πόσο έξυπνος είναι ο αλγόριθμος/οι που χρησιμοποιούνται; Μπορεί εύκολα η εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί άμεσα στην πράξη; Η εφαρμογή είναι επεκτάσιμη; Επιλύει όλα τα ζητήματα που τέθηκαν;
 3. User Interface (UI)
  Πόσο ολοκληρωμένο είναι το UI; Υπάρχει ποιότητα στο UI; Πόσο εύχρηστο είναι το UI; Είναι η εφαρμογή προσαρμόσιμη σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συσκευές;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ξεκινήσει με την έναρξη της παρουσιάσεις των έργων και θα γίνει με ηλεκτρονικό πίνακα βαθμολόγησης που θα δοθεί στους αξιολογητές την αυτή ώρα.
 2. Δικαίωμα βαθμολόγησης έχει μόνο η Διοργανωτική επιτροπή, όχι οι Χορηγοί.
 3. Κάθε Ομάδα μπορεί να βραβευτεί μόνο 1 φορά και όχι σε περισσότερες κατηγορίες βραβείων (εάν υπάρχουν επιμέρους κατηγορίες).
 4. Kάθε έργο αξιολογείται ως προς τις παραπάνω "Κατηγορίες Αξιολόγησης" με κλίμακα 0, 25%, 50%, 75%, 100%. Η αξιολόγηση προστίθεται αναλογικά στην βαθμολογία που έχει συλλέξει η κάθε Ομάδα στα επιμέρους ζητήματα.
 5. Η εφαρμογή με την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία παίρνει το 1ο βραβείο, με την 2η βαθμολογία το 2ο κοκ.
 6. Όλες οι βαθμολογίες θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του Hackathon.

Για ερωτήσεις και απορίες επισκεφτείτε το slack channel #Hackathon.